Privacy Policy Plamirel bv

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en onze klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Productie & ontwerp

Uw gegevens in ons ontwerpproces

Ontwerpen die wij voor u verzorgen blijven bij ons maximaal 48 maanden beschikbaar en zijn indien deze door u betaald zijn opvraagbaar als PDF bestand. Open bestanden of bestanden die wij voor u kosteloos verzorgd hebben, zullen wij alleen beschikbaar stellen als deze vooraf bij gunning van de order schriftelijk door ons zijn bevestigd. Bestanden ouder dan 48 maanden zullen op zowel onze interne als externe server verwijderd worden. Deze externe server staat als backup bij de directie thuis en wordt door middel van een VPN (Virtual Private Network) onderling uitgewisseld. Op deze manier kunnen wij u garanderen dat de bestanden niet bij derden staan en daardoor openbaar komen.

Uw gegevens in ons productieproces

Door u aangeleverde bestanden zullen vertrouwelijk en alleen voor uw bedrijf of persoon gebruikt worden. Tenzij anders overeengekomen worden de productiebestanden uit ons systeem verwijderd. Opdrachten die per mail binnenkomen bewaren wij als emailbericht minimaal 30 dagen en maximaal 48 maanden ivm bewijs van opdracht of eventuele herdruk.
Adresbestanden voor het verzorgen van mailingen en of inloggegevens voor uw hosting zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Proef- en/of misdrukken worden vernietigd door een papiervernietiger en door onze afvalverwerker tot pulp verwerkt.

Uw gegevens op datadragers

Mocht u bij ons uw bestanden op een USB, SD of CD (hierna te noemen: datadrager) aanleveren, dan wordt deze vooraf gescand door onze virusscanner. Bestanden halen wij ten alle tijde van de datadrager af om overschrijving of bugs op uw datadrager te voorkomen. Zodra uw order verwerkt is, zullen de bestanden (tenzij anders overeengekomen) na honorering van de factuur door ons verwijderd worden. Onze systeemprullenbak (meerdere systemen) worden dagelijks om 17:00 uur geleegd.

Gebruik van afbeeldingen online

Afbeeldingen en teksten op onze websites en social media kanalen waar gegevens zijn gebruikt van derden zijn met toestemming van onze klanten of partners geplaatst. Verspreiding of gebruik van deze afbeeldingen zijn voorbehouden aan Plamirel en de betreffende relatie. Voor de privacy statements van onze socialmedia kanalen verwijzen wij u door het kopje "Social Media" in het onderstaande stuk Online.

Online

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het verzenden van nieuwsbrieven vanuit Plamirel bv voor zowel onze B2B en B2C diensten.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Social media

Op onze sites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken Twitter, Facebook & Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder).
Leest u de privacyverklaring van Twitter, FacebookInstagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze organisatie, producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt bij het downloaden van onze publicaties toegevoegd aan onze lijst met nieuwsbrief abonnees of in alle andere gevallen alleen met uw expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Wij maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

 

WeTransfer

Om grotere bestanden te versturen maken wij gebruik van WeTransfer. Op onze eigen gedeelte van deze website (www.plamirel.wetransfer.com) worden de bestanden maximaal 30 dagen bewaard, tenzij wij of u anders aangeeft bij de upload van de bestanden. Wij behouden ons wel het recht voor om bestanden eerder te verwijderen. U kunt ook een wachtwoord aangeven voor een download. Deze dient u ons wel via email kenbaar te maken.
Lees het privacybeleid van WeTransfer voor meer informatie.

 

Gebruik van cookies

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Plamirel bv
Morsestraat 23-05
4004 JP  Tiel
Nederland

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen in de privacy statement zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

bel ons nu
Mail ons nu